Tureholmskyrkan

Pastor och föreståndare

Derek Walles
Exp. 0451 - 602 36
E-post: derek.walles
@tureholmskyrkan.se

Administratör

Marisete Martinsson
Exp. 0451 - 602 36
Tel. 0451 - 650 28
E-post: marisete.martinsson
@tureholmskyrkan.se

Församlingsvärdinna

Margareta Martinsson
Exp. 0451 - 602 36
Tel. 0451 - 613 92

Ungdomspastor

Erick Abramson
Exp. 0451 - 602 36

Församlingens ordförande

Mattias Mohlin
Tel. 0451 - 133 39

Equmenia Tureholmskyrkans ordförande

Tobias Almén
Tel. 0705 - 460051

Församlingens kassör

Marisete Martinsson
Tel. 0451 - 650 28

Equmenia Tureholmskyrkans kassör

Anna-Lena Grimberg
Tel. 0451 - 183 21

Ansvarig för hemsidan

Emma Olsson
E-post: emma.jm.olsson@gmail.com

Kontakt

Tureholmskyrkan Sösdala

Hanåsvägen 15
280 10 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Skoghus

Bokningar av Skoghus
Otto Abrahamsson
Tel. 0451 - 600 37 (kvällstid)

 

Ta gärna kontakt: