Tureholmskyrkan

Predikningar

Här samlar vi predikningar från Tureholmskyrkans gudstjänster.

Gunnar Ånskog jubileumshelg 18 mars 2012

Liknelsen om sådden, Luk 8:4-15

Ljudfil