Tureholmskyrkan

Välkommen att fira påsk i Tureholmskyrkan!

Skärtorsdagen 18 april kl.19:00 Getsemanestund

En samling då vi får påminnas om skärtorsdagens händelser: den första måltiden och Jesu kamp i Getsemane. Vi läser bibeltexter, sjunger, ber och firar nattvard tillsammans.

Långfredagen 19 april kl.19:00 Musikgudstjänst "Se Guds lamm"

I långfredagens musikgudstjänst upplever vi, med utgångspunkt i Jesus som Guds lamm, vad han gjorde för oss då han dog på korset. Sång och musik med Elin Andersson, Dan Inge Olsson och Emma Olsson. Derek Walles m.fl.

Påskdagen 21 april kl.10:00 Gudstjänst och söndagsskola "Han är uppstånden!"

Vi förflyttar oss från gravens kalla famn till påskdagens glädje: Jesus är uppstånden och han lever idag! Systrarna och Bröderna sjunger under ledning av Emma Olsson. Predikan av Derek Walles. Kyrkvärdsgrupp 2. Kyrkkaffe efter gudstjänsten. 

Övning inför påskdagen 

Om du vill vara med och sjunga i påskdagens gudstjänst övar vi måndag 15 april kl.19:30, samt kl.9:00 på påskdagen.