Tureholmskyrkan

Regionfest & Regionstämma

Bosarpsgården lördag 6 oktober

 - Ett i Kristus - en kyrka för alla -

 

 1. Välkomna till fest, uppbyggelse, inspiration och nya insikter – inåt och utåt. Regionfesten är precis som förra året för hela familjen, hela församlingen och hela Equmeniaföreningen.

Varför skall du då åka till Regionfesten?

 1. För att ta emot Guds närvaro och tilltal, i samtalet, i ordet, i bönen, i lovsången och i den kristna gemenskapen.
 2. För att ge av ditt eget deltagande, inte minst till den unga generationen och andra församlingar.
 3. För att Tureholmskyrkan inte har någon egen församlingsdag i höst, utan istället uppmuntras alla i församlingen att följa med på festen.  

Under förmiddagen har Equmenia sin regionstämma. Parallellt finns aktiviteter för de barn vars föräldrar är på stämman. För dem som inte deltar i Equmenias regionstämma börjar dagen kl. 13:00 med lunch, följt av program för olika åldrar. För de yngsta barnen barnspåret, med lek, skapande, musik och spännande berättelser. För dem mellan 7-16 år ges det möjlighet att pröva på Soul Children. För ungdomar och vuxna finns olika seminarier att välja mellan. Kvällen avslutas med gudstjänst.

Anmälan sker senast den 24 september. För anmälan och mer information, se anslag i kyrkan.

 

Program

9:30 Drop in-fika

 1. 10:00 Equmenias regionstämma startar
 2. 10:00 Aktiviteter för barn

13:00 Lunch

 1. 14:00 Gemensam storsamling för med information och introduktion av seminarier
 2. 14:00 Kördag för barn, Soul Children
 3. 14:00 Barnspåret 
 4.  
 5. 14:30 och 16:00 Valbara seminarier inklusive tid för fika
 6. 1. Liselotte J Andersson – Om skam
 7. 2. Albin Åkesson m.fl. – Församling för 90-talisterna
 8. 3. Våra missionärer från USA – Att bli kallad till Sverige
 9. 4. Charlotte Thaarup m.fl. – Vad är Messy Church?
 10. 5. John Ahlström - Hur stor är din Gud? 
 11. 6. Enkelt Puls-pass (Puls är Equmenias och Equmenias tro- och idrottsarbete)

17:00 Middag och konsert med Soul Children

18:30 Gudstjänst med nattvard – "Ett i Kristus" – John Ahlström, lovsångsteam från Wesleykyrkan

21.00 Fortsatt fika och häng