Tureholmskyrkan

Sång, spel, dans och lek för hela familjen!

I augusti och september genomför Hässleholms kommun projektet "Första steget - med en sång" i Vittsjö, Hästveda, Hässleholm och Sösdala. I Sösdala sker projektet i samarbete med Esplanaden Kafé och Tureholmskyrkan. Ledare är Åsa Johansson, verksam som musiker i olika sammanhang och som arbetat med flera projekt som syftar till att låta musiken bli utrymmet för meningsfulla möten mellan olika människor. 

Åsa beskriver det hela så här: "Vi kommer att sjunga sånger, företrädesvis på svenska men även på andra språk, och de som deltar får också möjlighet att spela på enkla instrument, och blir det läge och lust lägger vi in enkla moment av dans. Välkommen att delta, en eller flera gånger, på kaféet och den 29 september. Bara titta in och sjunga med, ta med en vän och ha det roligt, eller varför inte ta med ett instrument om ni har det tillgängligt."

Onsdagarna 22 augusti, 29 augusti, 12 september och 26 september på Esplanaden Kafé. Från kl.17 kan man komma och fika tillsammans, sedan blir det musik mellan 18 och 19.
Gemensam avslutning i Tureholmskyrkan lördag 29 september kl.17-18 , med deltagare från alla orter som deltagit i projektet.