Tureholmskyrkan

Närmaste händelser:

Prenumerera på RSS
20

Onsdag 20 juni

Konfaläger

Hela dagenpå Olsängsgården
21

Torsdag 21 juni

Konfaläger

Hela dagenpå Olsängsgården
24

Söndag 24 juni

Gudstjänst

10:00Nattvard
Erick Abramson, Hanna Lingman med vänner, kyrkvärdsgrupp 8.
Se hela kalendern

Välkommen till Tureholmskyrkan

Vi är vanliga människor, vi som är med i Tureholmskyrkan, långt ifrån perfekta eller färdiga. Också vi misslyckas ibland, precis som alla andra och ganska ofta står vi där med de svåra frågorna, våra tvivel och vår oro. Ändå vill vi försöka följa Jesus, han som lovat att vara med oss alla dagar.

Vi vill vara en öppen och generös kyrka där budskapet om Jesus är tydligt!

 

 


Alla söndagar i juli kl.18

Har du undrat hur tro och handling hänger ihop? En del av svaret får vi när vi läser Efesierbrevet, som är temat för årets sommarandakter. Varje andakt formas av någon av kyrkvärdsgrupperna. Välkommen!