Tureholmskyrkan

Information & bokning

Otto Abrahamsson
Tel. 0451 - 600 37 (kvällstid)

Skoghus

Skoghus är Tureholmskyrkans friluftsgård. Den före detta bondgården inköptes av Sösdala Missionsförsamling 1970 och byggdes då om för att tillgodose församlingens behov.  

Här finns samlingslokal, serveringslokal, kök, toaletter och duschutrymmen.
Grillplats och vindskydd finns också att tillgå.

Skoghus är ett trevligt utflyktsmål för många och förutom församlingens och equmenias egna aktiviteter, som gudstjänster och cafékvällar, är det många som hyr Skoghus för friluftsdagar, övernattningar med mera.

På Skoghus finns inte något logement, övernattning inomhus sker på golv.