Bön för Ukraina

Vi ber med denna bön från Equmeniakyrkan:

Kyrie Eleison, Herre förbarma dig;
över din skapelse som redan bär så många sår och trauman från krig
men nu leds in i ännu ett.

Vi ber om beskydd över barn och unga;
över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma
och dem som måste fly.

Vi ber för de medmänniskor som nu är soldater i fält;
för de rädda, de målmedvetna,
de sårade, de sörjande
och för deras anhöriga.

Vi ber för politiska ledare;
vi ber om insikt och omvändelse för dem som beordrar krig
och om uthållighet och mod för dem som sliter för att hitta fredliga lösningar.

Vi ber för naturen;
för jorden som riskerar rivas upp,
träden som hotas av fällning,
vattendragen som kan bli nedsmutsade.

Vi ber för kyrkorna i Ukraina.
Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela ditt bröd och din fred,
visa oss hur vi kan bidra till fred och frid
och vilken omsorg vi nu behöver visa medmänniskor i nöd
nära och långt bort.

Herre förbarma dig.

Det är möjligt att ge en gåva till Equmeniakyrkans katastroffond.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Märk gåvan ”Ukraina”.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com