Var med

Oavsett vem du är. Oavsett hur ditt liv ser ut. Så är du genom Jesu kärlek välkommen.

Tureholmskyrkan är byggd som en öppen famn och in i den famnen vill vi bjuda människor att komma. Vår längtan är att var och en som kliver in genom kyrkans dörrar ska få mötas av Guds kärlek.

Välkommen att ta del av de olika samlingar och verksamheter som ryms i denna öppna famn.

Gudstjänst

Gudstjänst firas varje söndag kl.10, utom sista söndagen varje månad (se nedan). Söndagsskolan, barnens egen gudstjänst, äger rum samtidigt. I gudstjänsten möts vi och sjunger, ber och lyssnar till Guds ord genom bibelläsning och predikan. I varje gudstjänst ges möjlighet att tända ljus för det vi vill lyfta inför Gud i bön. Första söndagen i månaden är det nattvard. Efteråt gudstjänsten i kyrksalen möts vi runt fikaborden, där kyrkkaffe serveras till självkostnadspris.

Sista söndagen varje månad firas kvällsgudstjänst kl.18. I dessa gudstjänster är det oftast ingen traditionell predikan, istället vill vi presentera evangeliet genom andra uttryckssätt som dans, musik, poesi, konst m.m. Även under kvällsgudstjänsterna inbjuds barnen till söndagsskolan.

”I gudstjänsten sker ett möte mellan Gud och människa, mellan himmel och jord, mellan nutid och framtid. Människor som inte annars skulle ha träffats kommer tillsammans. Vi får ett tilltal och vi ger vårt gensvar. Minnet av gudstjänsten kan vi bära med oss hela veckan och se hur Gud är med oss också där.”

Ur Kyrkohandbok för Equmeniakyrkans församlingar

Tillsammanskören

Kören är för dig som är runt 20 år och uppåt. Du behöver inte kunna läsa noter för att vara med. Vi sjunger på gudstjänster och konserter i Tureholmskyrkan ett par gånger per termin. Ibland besöker vi även andra kyrkor.

Övning vissa måndagar klockan 19.30-ca 21, se hemsidans kalender.

Kontaktperson: Dan Inge Olsson 0706-46 06 86

Onsdagscafé

Välkommen till Tureholmskyrkans onsdagscafé, en mötesplats för alla som vill fika, spela spel och umgås. Ta med en vän eller kom och lär känna nya människor.

Kyrkans serveringslokal är stor vilket gör det möjligt att hålla distansen och samtidigt vara med i gemenskapen. Självserveringen är borttagen, istället berättar du vad du vill ha för personalen som serverar dig.

Caféet är öppet onsdagar kl.14-17. Håll utkik efter caféskylten vid vägen – då är det öppet!

Att bli kristen

Att vara kristen innebär inte att leva ett liv fritt från bekymmer och svårigheter. Att vara kristen innebär att leva ett liv med lika mycket bekymmer som alla andra men med en tro att vi inte står ensamma i dessa svårigheter.

Att vara kristen är att tro på en levande Gud som vill ha en relation med oss människor, som vill hjälpa oss att leva våra liv och vara en del av vår vardag. En Gud som valde att komma till oss i mänsklig gestalt genom Jesus Kristus och som därmed vet precis vad det är att vara människa. En Gud som skrattar, gråter och lever med oss.

Att vara kristen är att tro på en Gud som har besegrat döden. Att få bära ett hopp om att döden inte är slutet utan att livet fortsätter bortom det vi ser här.

Vägen till en personlig tro på Jesus Kristus ser olika ut för varje människa. Gud, som har skapat oss och som känner oss vid namn, närmar sig oss på det sätt som är rätt för oss. Gud tvingar sig inte på – men söker efter oss var och en.

Om du har funderingar och frågor om kristen tro är du välkommen till någon av våra samlingar och/eller ta kontakt med våra anställda eller någon i församlingen som du har förtroende för.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor/föreståndare

Dan Inge Olsson

0706-46 06 86

daninge@tureholmskyrkan.se

Pastor

Pernilla Mårtensson

0708-64 65 53

pernilla@tureholmskyrkan.se

Administratör och kassör

Marisete Martinsson

0705-78 70 48

marisete@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com