Var med

Oavsett vem du är. Oavsett hur ditt liv ser ut. Så är du genom Jesu kärlek välkommen.

Tureholmskyrkan är byggd som en öppen famn och in i den famnen vill vi bjuda människor att komma. Vår längtan är att var och en som kliver in genom kyrkans dörrar ska få mötas av Guds kärlek.

Välkommen att ta del av de olika samlingar och verksamheter som ryms i denna öppna famn.

Gudstjänst

Gudstjänst firas varje söndag kl.10, utom sista söndagen varje månad (se nedan). Söndagsskolan, barnens egen gudstjänst, äger rum samtidigt. I gudstjänsten möts vi och sjunger, ber och lyssnar till Guds ord genom bibelläsning och predikan. I varje gudstjänst ges möjlighet att tända ljus för det vi vill lyfta inför Gud i bön. Första söndagen i månaden är det nattvard. Efteråt gudstjänsten i kyrksalen möts vi runt fikaborden, där kyrkkaffe serveras till självkostnadspris.

Sista söndagen varje månad firas kvällsgudstjänst kl.18, gudstjänster med mycket sång och tid för bön. Det är ingen predikan, utan istället inbjuds den som vill att dela vittnesbörd, berättelser om vad Gud har gjort i våra liv. Även under kvällsgudstjänsterna inbjuds barnen till söndagsskolan.

”I gudstjänsten sker ett möte mellan Gud och människa, mellan himmel och jord, mellan nutid och framtid. Människor som inte annars skulle ha träffats kommer tillsammans. Vi får ett tilltal och vi ger vårt gensvar. Minnet av gudstjänsten kan vi bära med oss hela veckan och se hur Gud är med oss också där.”

Ur Kyrkohandbok för Equmeniakyrkans församlingar

Tillsammanskören

Kören är för dig som är runt 20 år och uppåt. Du behöver inte kunna läsa noter för att vara med. Vi sjunger på gudstjänster och konserter i Tureholmskyrkan ett par gånger per termin. Ibland besöker vi även andra kyrkor.

Övning vissa måndagar klockan 19.30-ca 21, se hemsidans kalender.

Kontaktperson: Dan Inge Olsson 0706-46 06 86

Onsdagscafé

Välkommen till Tureholmskyrkans onsdagscafé, en mötesplats för alla som vill fika, spela spel och umgås.

Caféet är öppet onsdagar kl.14-17. Håll utkik efter caféskylten vid vägen – då är det öppet!

En onsdag i månaden är det kulturcafé med olika gäster som medverkar.

Dagträffar

En onsdag i månaden bjuder vi in till dagträff, en samling dit alla som är lediga dagtid är välkomna – du behöver inte ha fyllt pensionär!

Det bjuds på ett varierat program med olika gäster varje gång: sång och musik, reseberättelser, bildvisning och livshistorier. Det serveras också fika till självkostnadspris.

Vårterminen brukar avslutas med en bussutfärd mot hemliga mål, ”Ut i det blå”, och till jul fyller sångprogrammet ”Julens sånger” kyrkan till bredden.

Alpha

Alpha är en grundkurs i kristen tro. Kursen ges över hela världen och är öppen för alla som är intresserade av att upptäcka eller återupptäcka vad kristendomen handlar om; både för dem som behöver en påminnelse om varför de tror och för dem som inte är riktigt säkra på vad de tror på – eller om de tror överhuvudtaget.

Tureholmskyrkan brukar anordna Alphakurs under perioden januari-april tillsammans med Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum. Kursen består av totalt nio tillfällen, en vardagkväll i veckan kl.18:00-20:30.

Varje träff består av en måltid, ett föredrag och smågruppsamtal. Vi erbjuder föreläsningar av människor från olika bakgrund, samfund och perspektiv, god mat och ärliga och viktiga samtal.

Kostnad: 800 kr.

För frågor, kontakta församlingens pastor Derek Walles 0737-15 46 93 eller info@tureholmskyrkan.se.

Att bli kristen

Att vara kristen innebär inte att leva ett liv fritt från bekymmer och svårigheter. Att vara kristen innebär att leva ett liv med lika mycket bekymmer som alla andra men med en tro att vi inte står ensamma i dessa svårigheter.

Att vara kristen är att tro på en levande Gud som vill ha en relation med oss människor, som vill hjälpa oss att leva våra liv och vara en del av vår vardag. En Gud som valde att komma till oss i mänsklig gestalt genom Jesus Kristus och som därmed vet precis vad det är att vara människa. En Gud som skrattar, gråter och lever med oss.

Att vara kristen är att tro på en Gud som har besegrat döden. Att få bära ett hopp om att döden inte är slutet utan att livet fortsätter bortom det vi ser här.

Vägen till en personlig tro på Jesus Kristus ser olika ut för varje människa. Gud, som har skapat oss och som känner oss vid namn, närmar sig oss på det sätt som är rätt för oss. Gud tvingar sig inte på – men söker efter oss var och en.

Om du har funderingar och frågor om kristen tro är du välkommen till någon av våra samlingar och/eller ta kontakt med våra pastorer, någon av de övriga anställda eller någon i församlingen som du har förtroende för.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Derek Walles

0737-15 46 93

derek@tureholmskyrkan.se

Administratör och kassör

Marisete Martinsson

0705-78 70 48

marisete@tureholmskyrkan.se

Församlingsvärdinna

Margareta Martinsson

0709-22 19 28

Ungdomspastor

Erick Abramson

0724-54 89 89

erickwabramson@gmail.com

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com