Inställda samlingar

Tureholmskyrkan följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan ger. Vi ber om förståelse för att samlingar ställs in med kort varsel.

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, som feber, förkylning, hosta, luftvägsbesvär, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i Tureholmskyrkan tillsvidare, i respekt för och omsorg om varandra och vårt samhälle. Samma sak gäller för dig som tillhör en riskgrupp.

Inställda samlingar:

Onsdagscaféet – tills vidare

Ungdomshäng – tills vidare

Öppen idrottshall/Open gym för ungdomar – tills vidare

Minikören – tills vidare

23/5 Sösdaladagen flyttas preliminärt till 22/8

21-23/5 Kyrkokonferensen i Malmö

20/5 Ut i det blå

2/5 Endagsretreat

30/4 Valborgsfirande på Skoghus

15/4 Öppen dörr – Minns du sången

6/4 och 27/4 Tillsammanskören

2/4 Scout är inställt på grund av stormvarning och ledarbrist

29/3 Crepe-fika

26/3 Kulturskolans elevkonsert

24/3 Konserten Monica Z & jag

23/3 Tillsammanskören

Sidan uppdaterad 26 april

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com