Inställda samlingar

Tureholmskyrkan följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan ger. Vi ber om förståelse för att samlingar ställs in med kort varsel.

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, som feber, förkylning, hosta, luftvägsbesvär, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i Tureholmskyrkan tillsvidare, i respekt för och omsorg om varandra och vårt samhälle. Samma sak gäller för dig som tillhör en riskgrupp.

De gudstjänster som livestreamas går att hitta på Tureholmskyrkans Facebook-sida samt på Youtube även efter att de sänts.

Inställda samlingar:

2/5 Endagsretreat

30/4 Valborgsfirande på Skoghus

6/4 och 27/4 Tillsammanskören

2/4 Scout är inställt på grund av stormvarning och ledarbrist

Ungdomshäng på onsdagar är tills vidare inställt

Onsdagscaféet gör uppehåll i första hand till påsk

29/3 Crepe-fika

Öppen idrottshall/Open gym för ungdomar på fredagar

26/3 Kulturskolans elevkonsert

25/3 och 1/4 Minikören ställer in sina övningar i första hand fram till påsklovet

24/3 Konserten Monica Z & jag

23/3 Tillsammanskören

Sidan uppdaterad 5 april

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Derek Walles

0737-15 46 93

derek@tureholmskyrkan.se

Administratör och kassör

Marisete Martinsson

0705-78 70 48

marisete@tureholmskyrkan.se

Församlingsvärdinna

Margareta Martinsson

0709-22 19 28

Ungdomspastor

Erick Abramson

0724-54 89 89

erickwabramson@gmail.com

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com