Ekumenisk gudstjänst

Söndag 4 juni kl 11 (observera tiden) firar alla kyrkor i Sösdala gudstjänst tillsammans i Slottsparken vid Vannaröds slott.

Britt Berg, komminister i Svenska kyrkan predikar. En sånggrupp under ledning av Dan Inge Olsson sjunger. Samuel Ek, Vladimir Masko med flera medverkar också.

Efter gudstjänsten finns möjlighet att köpa fika på Vannaröds slott.

Ta med något att sitta på!

Kollekten denna söndag går till Act, Svenska kyrkans (tidigare Svenska kyrkans internationella arbete) arbete som kämpar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.

Välkommen!

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com