Gudstjänst 11 april

Välkommen att delta i vår webbsända gudstjänst söndag 11 april kl 10.00. Det är andra söndagen i påsktiden och temat är Påskens vittnen.

Christina Lind Halldén, Lars-Åke Martinsson och Dan Inge Olsson leder oss i sång och musik. Dan Inge kommer också att predika. Eva-Marie Lidén är mötesledare.

Söndagens bibeltexter är hämtade bland annat från Johannesevangeliets 20:e och 21:a kapitel och handlar om när Jesus mötte lärjungarna igen efter sin uppståndelse.

Dagens kollekt går till Tureholmskyrkan. Du kan ge din gåva på olika sätt:
Swish: 123 335 06 75
Bankgiro: 454-4755

Du hittar gudstjänsten på Tureholmskyrkans YouTube-kanal. Där läggs också gudstjänsten upp efter några dagar så att du kan se den i efterhand.

Var jag går i skogar, berg och dalar,
följer mig en vän, jag hör hans röst.
Han osynlig är, men till mig talar,
talar stundom varning, stundom tröst.
Han, min Herde, gick för mig i döden,
men han lever i all evighet.
Sina får han följer, vårdar,
föder med osäglig trofasthet. 
C O Rosenius

Sedan sade Jesus till Petrus: ”Följ mig!”
ur Johannesevangeliet 21

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com