Gudstjänst 21 mars

Välkommen att delta i vår webbsända gudstjänst söndag 21 mars kl.10. Det är Jungfru Marie bebådelsedag och temat är Guds mäktiga verk.

Pelle Martinsson predikar i gudstjänsten. Han är uppvuxen i Sösdala och arbetar nu som studentpastor i Lund. Kvarten sjunger för och med dig. Kyrkvärdsgrupp 3 (tidigare 4) ansvarar för mötesledning,

Dagens kollekt går till Tureholmskyrkan. Du kan ge din gåva på olika sätt:
Swish: 123 335 06 75
Bankgiro: 454-4755

Du hittar gudstjänsten på Tureholmskyrkans YouTube-kanal. Där läggs också gudstjänsten upp efter några dagar så att du kan se den i efterhand.

Tacka Herren med sång,
lovsjung vår Gud till lyra,
han som täcker himlen med moln,
som skänker regn åt jorden
och låter gräset gro på bergen,
han som ger föda åt djuren,
åt korpens skrikande ungar.
Han gläder sig inte åt stridshästars kraft
och soldaternas snabba steg.
Nej, Herren älskar de gudfruktiga,
dem som hoppas på hans nåd.

Psaltaren 147:7-11

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com