Gudstjänst 22 oktober

Välkommen till gudstjänst med söndagsskola söndag 22 oktober kl 10.

Jennie Malmgren, diakon i Tureholmskyrkan, predikar över temat ”Att leva tillsammans”.

Systrarna sjunger. Samling kl 9 för dig som vill vara med och sjunga.

Kyrkvärdsgrupp 1 ansvarar för mötesledning och det praktiska med gudstjänsten.

Efter gudstjänsten i kyrksalen serveras kyrkkaffe i serveringsrummet.

Sjung till Guds ära, lova hans namn,
hylla honom som rider på molnen!
Herren är hans namn, jubla inför honom,
de faderlösas fader, änkornas försvarare,
Gud i sin heliga boning.
Gud ger de ensamma ett hem
och de fångna frihet och lycka,
men upprorsmännen får bo i öknen.

Psaltaren 68:5-7

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com