Gudstjänst med söndagsskola

Välkommen till gudstjänst med söndagsskola söndag 25 februari kl 10.

Jennie Malmgren, socionom med diakonalt ansvar i Tureholmskyrkan, predikar. Helén och Hugo Georgiadis sjunger och Bo Nilsson är mötesledare.

Vi har kommit till andra söndagen i fastan och temat är Den kämpande tron.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe till självkostnadspris.

Psaltaren 130:1-8
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Jag väntar på Herren,
jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.
Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.

Hoppas på Herren, Israel,
ty hos Herren finns nåd
och makten att befria.

Han skall befria Israel
från alla synder.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com