Gudstjänst och söndagsskola

”Symeon i templet får se Jesus”

Söndagen den 15 januari kl 10:00

Predikan av Tuve Skånberg.

Sång av Lotta Andersson och Dan Inge Olsson.

Kyrkvärdsgrupp 2 ansvarar för mötesledning och det praktiska med gudstjänsten.

Efter gudstjänsten blir det kyrkkaffe!

Dagens kollekt går till arbetet i Tureholmskyrkan. Du kan ge din gåva på olika sätt:
Swish 123 335 06 75
Bankgiro 454-4755

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

versionschool2018@gmail.com

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com