Gudstjänst och söndagsskola

Välkommen till gudstjänst söndag 14 maj kl 10.

Joakim Stenmo predikar. Han är pastor och arbetar som regionssamordnare och föreningsutvecklare i Equmenia Syd. Eva-Marie Lidén sjunger och spelar. Kyrkvärdsgrupp 5 ansvarar för mötesledning och det praktiska med gudstjänsten.

För barnen är det söndagsskola.

Efter samlingen i kyrksalen fortsätter vi gemenskapen runt fikaborden. I samband med kyrkkaffet blir det presentation av Liselotte Spåre som föreslås anställas som ny pastor.

Dagens tema enligt kyrkoåret är Bönen.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com