Gudstjänst och söndagsskola

Välkommen till gudstjänst söndag 21 maj kl 10. Det är söndagen före Pingst och temat är ”Hjälparen kommer”.

Pernilla Mårtensson predikar. Hon är pastor i Missionskyrkan i Hässleholm och arbetade som vakanspastor i Tureholmskyrkan 2022.

Agneta Olsson spelar och Emelie Ånskog är mötesledare. Kyrkvärdsgrupp 5 ansvarar för det praktiska med gudstjänsten.

För barnen är det söndagsskola.

Efter samlingen i kyrksalen fortsätter vi gemenskapen runt fikaborden.

Vi sätter vårt hopp till Herren,
han är vår hjälp och vår sköld.
I honom har våra hjärtan sin glädje,
vi förtröstar på hans heliga namn.
Herre, låt din nåd vila över oss,
ty vi hoppas på dig.

Psaltaren 33:20-22

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com