Gudstjänst och söndagsskola 20 september

Välkommen till gudstjänst söndagen den 20 september kl.10.

Maria Kullberg, sjuksköterska och medlem i församlingen, kommer att predika och Helén Georgiadis leder oss i sång. Även kyrkvärdsgrupp 7 medverkar.

Söndagsskolan fortsätter sin resa genom Lukasevangeliet.

Höstens övergripande tema i Tureholmskyrkan är Återbruk – Förnyelse. I Kyrkoåret är söndagens rubrik ”Ett är nödvändigt” och texterna är hämtade från Femte Moseboken 4:29–31, Filipperbrevet 4:10–13, Lukasevangeliet 10:38–42 och Psaltaren 123:1–4.

Lukasevangeliet 10:38–42
Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.” Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com