Information från styrelsen 2020-04-02

Vi tog beslut på styrelsen onsdagskväll 1 april om hur de kommande veckorna och månaderna ska se ut.  Majoriteten i styrelsen vill att de flesta gudstjänster förblir öppna, med undantag för påsken där maxgränsen riskerar att uppnås.

Vi kommer att göra vissa förändringar i gudstjänsterna för att undvika smittspridning, bland annat utnyttja hela lokalen genom att öppna upp kyrksalen till serveringslokalen, inte använda psalmböcker eller kollektboxar. Som vi redan meddelat serveras inget fika och vi följer alla restriktioner och rekommendationer som vi får från Folkhälsomyndigheten och andra instanser. 

Vi ska ha öppna gudstjänster så länge vi kan och samtidigt livesända och spela in dem.  Vi blir säkerligen max 30 per samling eftersom många inte kan eller vill komma i nuläget. I söndags var vi 20 personer. Vi hoppas komma igång med live-sändning redan nu på söndag.

På Skärtorsdagen 9 april kommer kyrkan vara öppen kl.16-20 för en person i taget att gå en påskvandring i lokalen.  Långfredagens gudstjänst den 10 april kl.19 kommer livesändas med enbart de medverkande på plats i kyrkan.  Påskdagens gudstjänst den 12 april kl.10 kommer, om vädret tillåter, vara en drive-in gudstjänst. Gudstjänstdeltagarna stannar då i sina bilar på parkeringen och de medverkande står på kyrkbacken.  Fika tar var och en med sig.  Om vi vet att det sannolikt kommer regna på påskdagen kommer gudstjänsten istället livesändas från kyrksalen med enbart de medverkande (precis som på långfredagen). 

Det finns information till kyrkvärdsgrupperna på medlemssidorna om vad som önskas från dem under denna tid. Det är helt okej om vissa inte vill komma till kyrkan. Vi räknar med att vissa kyrkvärdsgrupper kommer att behöva hjälp.  Oavsett om vi har öppna gudstjänster eller om de begränsas till enbart inspelningar då kommer det behövas cirka 2 från varje kyrkvärdsgrupp som kan hjälpa med praktiska saker, inklusive mötesledning.  Vi hjälps självklart åt om en kyrkvärdsgrupp har svårt att täcka även de uppgifterna.  Vi ska ha mycket förståelse, respekt och omsorg för varandra under denna tid. 

Valborgsfirandet på Skoghus ställs in och konfirmationsgudstjänsten flyttas till september.  Sen får vi naturligtvis vara beredda på att alla planer kan ändras snabbt beroende på utvecklingen i samhället. Vi gör allt vi kan för att komma ut med information så snabbt som möjligt, via hemsidan, medlemssidorna och facebook.

Det är en tid av omorientering för många, inte minst för familjen Abramson. Deras plan var att flytta tillbaka till USA början av juni, men detta kan förändras med kort varsel.  Skicka gärna redan nu kort eller hälsningar av tacksamhet och välsignelser till dem.

2020-04-02 Tureholmskyrkans styrelse  

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com