Installationshögtid

Söndagen den 1 oktober är det fest! Denna dag ska vi välkomna våra nya anställda Jennie och Liselotte.

Vi börjar festen med nattvardsgudstjänst med alla åldrar kl 10. Förutom Jennie och Liselotte medverkar Minikören, Tillsammanskören, Charlotte Thaarup (kyrkoledare i Equmeniakyrkan Region Syd), kyrkvärdsgrupp 6 med flera.

Därefter äter vi kyrklunch tillsammans. Kostnad: 120 kr, 80 kr för barn 3-12 år. Max 350 kr per familj. Anmälan senast 24 september till info@tureholmskyrkan.se eller på lista i kyrkan.

Varmt välkommen att vara med och fira!

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com