Kvällsgudstjänst 23 februari

Söndagen den 23 februari kl.18:00 samlas vi till åter till kvällsgudstjänst och söndagsskola. I kvällsgudstjänsterna är det ingen predikan, istället inbjuds den som vill att dela ett vittnesbörd, erfarenheter om Gud.

Gud är med oss och vill att vi ska lita på Guds omsorg i livets alla skeden och tider. Gud vill också att vi ska uppmuntra varandra med det som vi har upplevt i vår Gudsrelation.

Därför har troende samlats i flera tusen år och därför samlas vi till gudstjänst igen nu på söndag. Vi tillber Gud i vår gemenskap, genom våra böner, i våra vittnesbörd och genom våra sånger. Kom och berätta din berättelse, be för din nästa och sjung till Gud en ärlig sång av hopp och tillit.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

versionschool2018@gmail.com

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com