Kvällsgudstjänst 29 mars

”Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.” Joh 3:21

Vi firar gudstjänst nu på söndag kväll i Tureholmskyrkans kyrksal men också hemifrån med en TV-gudstjänst eller med vår bibel och en andaktsbok. När vi måste leva ett liv där vi alla inte får samlas blir vår längtan efter en försonare – den som drar oss tillsammans – ännu starkare.

Den som försonar oss med Gud och med varandra i Jesus Kristus. Vem är Jesus som försonaren för dig?

Ni som inte har förkylningssymtom och inte är i riskgruppen är välkomna till vår kvällsgudstjänst. Antalet närvarande kommer räknas så det inte överstiger 50 personer.

Vi kommer lovsjunga Gud, dela vittnesbörd och be ödmjukt för en värld som behöver Guds omsorg väldigt tydligt.

Ni som vill följa med söndagens texter får gå in på https://gudstjanst.se/service?date=2020-03-29 och där hittar man sånger, böner och en andakt.

Söndagens texter: 4 Moseboken 21:4-9, 1 Johannesbrevet 1:8-2:2, Johannes 3:11-21, Psaltaren 103:8-14

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com