Nattvardsgudstjänst 3 maj

Välkommen till nattvardsgudstjänst och söndagsskola kl.10. Derek Walles predikar och Emma Olsson tillsammans med ungdomar leder oss i sång. För att undvika smittspridning under nattvardsfirandet får var och en själv ta bröd och vin.

Vi samlas till gudstjänst både via webben och genom att vara på plats i Tureholmskyrkan och vi firar denna kärlek från Gud som drar oss samman. Hoppas du kan vara med! Gudstjänsten sänds live på vår Facebooksida ”Tureholmskyrkan” och finns kvar på vår Youtubekanal ”Tureholmskyrkan” där du kan titta när det passar dig.

I kyrkoåret har vi kommit till 4:e söndagen i påsktiden och temat är ”Vägen till livet. Vi lever i påsktiden med allt hopp som kommer med den. Men hur lever vi? Vad har vi för hopp? I en av de mörkaste tider i Jesu liv säger han till sina vänner: ” Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.”

Textläsningar:
2 Moseboken13:20-22
1 Thessalonikerbrevet 5:9-11
Johannes 13:31-35
Psaltaren 147:1-7

4:e söndagen i påsktiden – andakt
Joh 13:31-35

Bön: ”Kom Heliga Ande – öppna Ordet för mig – och öppna mig för Ordet.”

Läs bibeltexten. Om något direkt får dig att tänka till, stanna där och fundera vidare.
Annars finns dessa frågor att fundera på:

• Ordet förhärliga använder vi inte så ofta men i den här texten finns det med fem gånger. Vad betyder det tror du? Samtala om det!
• Jesus vet att hans liv går mot sitt slut. Då vill han påminna lärjungarna om vikten av att älska varandra. Varför är det viktigt tror du?
• Temat för den här söndagen är vägen till livet. På vilket sätt förklarar den här texten något viktigt om det?
• I ditt liv – när är det svårast att älska andra?

Bön: Tack för den Jesus jag mötte i texten finns hos mig här och nu. Hjälp mig att bära det jag har sett och lärt mig vidare i mitt liv.
Amen
Författare: Sara Löfstedt

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com