Nattvardsgudstjänst och söndagsskola 3 september

Välkommen till nattvardsgudstjänst söndag 3 september kl 10. Söndagsskolan startar för terminen.

Jennie Malmgren, ny diakon i Tureholmskyrkan, predikar.

Lilla gruppen – Christina Lind Halldén, Frida Dahlén, Helén Georgiadis, Hugo Georgiadis, Dan Inge Olsson, Lars-Åke Martinsson och Emma Olsson – sjunger.

Kyrkvärdsgrupp 4 ansvarar för mötesledning och det praktiska med gudstjänsten.

Efter gudstjänsten i kyrksalen serveras kyrkkaffe i serveringsrummet.

Dagens tema är Medmänniskan.

Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den , säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:16-21

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com