Tureholmskyrkan
 

Kontakt

Anna-Lena Grimberg
Tel: 0451-183 21

Söndagsskola

Söndagsskolan träffas under gudstjänsttid (oftast klockan 10, ibland klockan 18) på söndagar.

Söndagsskolan är barnens gudstjänst. Vi börjar med att vara med på gudstjänsten i kyrksalen och ser det som betydelsefullt att också vara med i församlingsgemenskapen. Innan det är dags för predikan går vi till våra lokaler. Vi har alltid en samling som har sin utgångspunkt i Bibeln. Varje termin har ett särskilt tema som t ex ”I Guds hand”, ”Frälsarkransen”, ”Jag och mina medmänniskor”. Samlingen följs av aktivitet som t ex sång, bakning, drama/teater, pyssel, tävlingar, spårning. Vi avslutar med att tända ljus och be tillsammans.

Söndagsskolan har gamla anor och är ett koncept som håller! Vi tycker det är viktigt att förmedla Bibelns budskap på ett lättillgängligt och förståeligt sätt för barnen. Att har roligt tillsammans och känna sedd lägger vi också vikt vid.

Samlingarna riktar sig till barn i åldern 3 - 13 år. Varmt välkommen, trogen gudstjänstbesökare som engångsbesökare!

Vårterminen 2019 startar söndag 13 januari kl.10:00.