Vi återvänder nu till temaåret om Apostlagärningarna, som har rubriken ”Till jordens yttersta gräns”.

Jag kommer ihåg hur fantastiskt inspirerande det var att lyssna till mina mor- och farföräldrars livsberättelser: ”Va, åkte ni till skolan med häst och vagn?” Men mest av allt var det överraskande hur lika våra liv var trots åldersskillnaden. Det var mer jag kunde lära från dem än jag tänkte. Så är det också när vi vågar lyssna till de kristna i det världens första kyrka. Vi är mer lika än vi tror och det finns mycket vi kan lära från dem.

I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. Nationella, kulturella, andliga, sociala och inte minst personliga gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte. ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er” står det i början av samma vers.

Under läsåret 2019-2020 kommer hela Equmeniakyrkan ha Apostlagärningarna som tema. På olika sätt kommer detta tema bli synligt i Tureholmskyrkans liv, i gudstjänsterna men också i andra samlingar och händelser. Det finns en andaktsbok antingen att beställa eller att läsa via en app.

Förhoppningen är att läsningen av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att möta Gud och ge kraft, inspiration och mod att våga utmana de gränser vi möter.

Läs mer på Equmeniakyrkans hemsida.

Derek Walles

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller behöver hjälp av något slag är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tureholmskyrkan, Sösdala Map

Tureholmskyrkan
Hanåsvägen 15
282 71 Sösdala

Exp. 0451 - 602 36
info@tureholmskyrkan.se

Pastor och föreståndare

Liselotte Spåre

0730-34 50 73

liselotte.spare@tureholmskyrkan.se

Socionom med diakonalt ansvar

Jennie Malmgren

0738-00 81 10

jennie.malmgren@tureholmskyrkan.se

Bokningsansvarig

Lana Odegova

0792-01 93 20

lana@tureholmskyrkan.se

Ordförande

Mattias Mohlin

0760-35 39 62

mattias.mohlin@gmail.com